15_01.gifNapravi si jednu venecijansku masku!15_01.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.