03_zemlja1.gifJezuš povida priliku o dobrom ocu.03_zemlja1.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
1.16_01.gif
2.16_02.gif
3.16_03.gif
4.16_04.gif
5.16_05.gif
6.16_06.gif
7.16_03-jilo-pilo.gif