05_cvijece21.gifSve cvate!05_cvijece21.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   jaglac      krokus      ljubičica      tratinčica      tulipan      visibaba   
07_tulipan.gif 02_tulipan.mp3 Ovo je .           07_visibaba51.gif 02_visibaba.mp3 Ovo je .

07_krokus141.gif 02_krokus.mp3 Ovo je .      07_jaglac_mali40.gif 02_jaglac.mp3 Ovo je .

07_tratincica46.gif 02_tratincica.mp3 Ovo je .       07_ljubicica43.gif 02_ljubicica.mp3 Ovo je .