07-jaja-kosara52.gifZec je djelovan!07-jaja-kosara52.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
06_crljeno_jaje28.gif
04_crljeno_jaje.mp3
06_plavo_jaje32.gif
04_plavo_jaje.mp3
06_zuto_jaje39.gif
04_zuto_jaje.mp3
06_saro_jaje34.gif
04_saro_jaje.mp3
06_lilasto_jaje30.gif
04_lilasto_jaje.mp3