07-jaja-kosara52.gifZec je djelovan!07-jaja-kosara52.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.