07-jaja-kosara52.gifZec je djelovan!07-jaja-kosara52.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   črljeno jaje      šaro jaje      žuto jaje      lilasto jaje      plava jaja      plavo jaje   
06_crljeno_jaje28.gif 04_crljeno_jaje.mp3 Ovo je .           06_plavo_jaje32.gif 04_plavo_jaje.mp3 Ovo je .

06_zuto_jaje39.gif 04_zuto_jaje.mp3 Ovo je .      06_saro_jaje34.gif 04_saro_jaje.mp3 Ovo je .

06_lilasto_jaje30.gif 04_lilasto_jaje.mp3 Ovo je .       06_plavo_jaje32.gif06_plavo_jaje32.gif 04_plava_jaja.mp3 Ovo su .