05_sunce_se_smije23.gifProtulićno cvijeće!krhic_loewenzahn113.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.