16_0177.gif17_0583.gifZadnji dani u Jeruzalemu

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.