17_0281.gifZadnji dani u Jeruzalemu17_vazmena-svica84.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.