Ribnjak - Sve ove živine živu na, u ili nad vodom.

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
na vodi
auf dem Wasser
02_ribnjak.gif
u vodi
im Wasser
02_ribnjak.gif
nad vodom
oberhalb des Wassers
02_ribnjak.gif