Ribnjak - Sve ove živine živu na, u ili nad vodom.

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.