04_metulji.gifVrsti riči - Dodili riči pravilno!04_sunce_metulj.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.