06_dica-nosi-smetlje.gifKako pomažeš majki? Počni: Ja..., Ti..., On..., itd.!06_dica-nosi-smetlje.gif

Zadaće s pomišanim redosledom

  
Poredite dijel pravim redosledom. Kada završite kliknite na gumbu "Provjeri".
Ako neznate kliknite na "Pomoć" da dostanete slijedeći točan dio.