Ča/Što si majka želji?

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   časa      dica      dnevnoj sobi      Gdo      knjigu      krumpirov      Majka      Petak      rodjendan      tortu   
Svi jur spavaju, samo majka sidi još u i premišljava o svoji želja i o svojoj dici Mihaelu i Ani.
„Željila bi si, da mi pomažu u vrtu pri napravljanju gredic i pri sadjenju .
Ovo je zaista čuda djela.“ misli dalje. „U subotu imam .
Veselila bi se, ako Julija s manom peče dobru .“
Ona razmišljava dalje. „ otpodne moram očistiti cijeli stan, da se svi u njem dobro ćutimo.
će mi pomoći? Navečer bi rado skupa s dicom čitala
i se skupno malo razgovarala o različni tema. 07_majka-sidi.gif
Nažalost imamo svenek premalo “, misli majka.