Rukotvorci se hvalu

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
08_zidar.gif
zidar
08_pekar.gif
pekar
08_krojac.gif
krojač
08_mehanicar.gif
mehaničarka
08_kuharica.gif
kuharica
08_frizerka.gif
frizerka