09_kitice.gifRazgovor za Majkin dan09_kitice.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   dar      domaćinstvu      Florian      kartu      Lena      Majkin dan      mama      ručenje      Tata   
: Ča/Što ćeš ti darovati tvojoj majki za ?
Florian: i ja ćemo joj kupiti kitice/cvijeće. Tomu će se sigurno jako veseliti.
Lena: Moja mama veli, da se veseli, kad sam poslušna.
Florian:J a ću joj kupiti i jedan mali . To će ju isto jako veseliti.
Lena: Moja se veseli, kad se u školi dobro učim.
Florian: Ja ću joj napraviti i posebnu za Majkin dan.
: Moja mama voli, ako joj pomorem spravljati.
Florian: Tata i ja ćemo majki napraviti i na Majkin dan.
Lena: Moja mama veli, da je vesela, kad joj pomažem u .
: Ada, čemu se tvoja majka veseli na Majkin dan?!09_dijalog-srce.gif
Lena: Ona se veseli da sam zdrava.
: Imaš pravo! Ja mislim da se i moja majka tvojim darom već raduje, nego mojim.