09_karta.gifMajkin dan09_karta.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
13_stelja.gif
12-13_ja-sam-nastrio-stelje.mp3
13_ne_poljivati.gif
12-13_ja-nisam-poljao-kitice.mp3
13_stoj-nastriti.gif
12-13_ja-sam-nastrio-stol.mp3
13_pratez_ubisiti.gif
12-13_ja-sam-obisila-pratez.mp3
13_ne-cistiti.gif
12-13_ja-nisam-pobrisao-pohistvo.mp3