14_cukor.gifKolač za Majkin dan14_jaja.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
1 -> 14_miksar.gif
2 -> 14_furma.gif
3 -> 14_rajna_180.gif
4 -> 14_lekvar.gif