16_BDM.gifStan Gospodinov – crikva16_BDM.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
16_Vazmena_svica.gif
16-17_Vazmena-svica.mp3
16_vaza_kitice.gif
16-17_kitice.mp3
16_svice.gif
16-17_svice.mp3
16_kriz.gif
16-17_kriz.mp3
17_tabernakel.gif
16-17_tabernakel.mp3