16_molitvene_knjige.gifStan Gospodinov – crikva16_molitvene_knjige.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.