09_brod1.gifRazlična vozila09_brod-roza.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_balon.gif
02_balon.mp3
02_zuti-auto.gif
02_taksi.mp3
02_brod.gif
02_brod.mp3
02_biciklj.gif
02_biciklj.mp3