05_vlak.gifRazlična vozila09_fligar.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_auto.gif
02_auto.mp3
02_traktor.gif
02_traktor.mp3
02_fligar.gif
02_avion.mp3
02_camac.gif
02_camac.mp3