19_bgld-grb.gif90 ljet Gradišće19_bgld-grb.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.