Memo_stoff_mali1.gif90 ljet GradišćeMemo_stoff_mali.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.