07_slika-morje-brod1.gifČa/Što ćeš djelati u prazniki?07_slika-morje-brod.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
04_burg.gif

04_u-praz-cu-se.mp3
U prazniki ću se...
04_pluti.gif

04_u-praz-cu.mp3
U prazniki ću...
04_sunce1.gif

04_u-praz-cu-se.mp3
U prazniki ću se...
04_pismo.gif

04_u-praz-cu.mp3
U prazniki ću...