12_13-pozadinaa.gifNa morju!12_13-pozadinaa.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
11_labda.gif
11_ocalji.gif
12_reifen.gif
12_ocalji-roniti.gif