23_memo.gifAbraham se je dao na put u nepoznatu zemlju23_memo.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
16_6.gif
1.
17_1.gif
2.
17_2.gif
3.
17_3.gif
4.
17_4.gif
5.