23_memo.gifAbraham se je dao na put u nepoznatu zemlju23_memo.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
16_1.gif
1.
16_2.gif
2.
16_3.gif
3.
16_4.gif
4.
16_5.gif
5.