16_4.gifAbraham se je dao na put u nepoznatu zemlju16_4.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.