22_helfi-mandi.gifHura, Helfi je opet ovde!22_helfi-mandi.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   človika      životinjami      divlje stvari      kucak      mačka      mahnenosti      srna   
Ugrizi od životinj
Pazi, kad se igraš sa .
Svaka stvar/životinja more ugristi.
Najveć puti ugrize .
Ali i druge domaće životinje moru ugristi,
kot , konji, ptice i druge.
Ali i pri šetnji kroz lozu moru ugristi i , 20_helfi_novi.gif
kot su to lesica, , kuna i druge.
One su obično jako plašljive i odmah proteču/odbižu kraj,
kad zagledaju .
Ali ako su bolesne i trpu na (TOLLWUT),
onda se one ne boju i nastanu vrlo agresivne.