20_helfi_novi.gifUgrizi od životinj20_helfi_novi.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
22_helfi-mandi.gifOvako moreš pomoći - 1.:
22_helfi-mandi.gifOvako moreš pomoći - 2.:
22_helfi-mandi.gifOvako moreš pomoći - 3.:
22_helfi-mandi.gifOvako moreš pomoći - 4.:
22_helfi-mandi.gifOvako moreš pomoći - 5.: