20_helfi_novi.gifUgrizi od životinj20_helfi_novi.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.