22_List-farba92.gifFranc Liszt22_List-farba-livo.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
Žena Franca Liszta se je zvala:
Inštrumenat, koga se je učio igrati jur kot dičak:
Selo u kom se je rodio Franc Liszt:
Najpoznatije djelo je:
Pisao je muzikalna djela za klavir, orgule i: