22_paris-eifelturam.gifFranc Liszt22_paris-eifelturam.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.