11_dicak-glava-se-kadi.gifŽivine doma11_divicica-glava-se-kadi.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.