01.gifŽivine u lozi01.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_divlja-svinja.gif
02_divlja-svinja.mp3
02_lesica.gif
02_lesica.mp3
02_viverica.gif
02_viverica.mp3
02_loza.gif
19_u-lozi.mp3