MEMO_stift_livo.gifŽivine u loziMEMO_stift_pravo.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.