23_MIS_edv.gifŽivine u zoološkom vrtu23_MIS_edv.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_zebra.gif
02_opica.gif
02_lav.gif
02_zoo.gif