03_voda.gifKade je vjetar doma?03_voda.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   morja      plavčicu      pratež      struju      vjetar      zrak   
Topli se zdiže.Hladniji zrak dohadja iz .

Kako nam pomaže: _Vjetar.gif

Vjetar suši 03_rublje-susiti.gif .

Vjetar tira 03_brod.gif .

Vjetar načinja 03_vjetarnica.gif .