06_hruska.gifSadje ima lipe farbe06_grojze.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
zelena - žuta - črljena
=06_z-zu-cr-jabuka.mp3
06_jabuka-cb.gif
hruška je
=06_zel-cr-hruska.mp3
06_hruska-cb.gif
grojze je
=06_zel-pl-grojze.mp3
06_grojze-cb.gif
kafecki
=06_kaf-orih.mp3
06_orih-cb.gif
plava
=06_plava-sliva.mp3
06_sliva-cb.gif