06_marelica.gifSadje ima lipe farbe06_marelica.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.