10_4.gifŠari zmaji se razgovaraju10_5.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Črljeni zmaj:      Šari zmaj:      Žuti zmaj:      Kafecki zmaj:      Plavi zmaj:      Zeleni zmaj:   
Ja imam najlipšu boju/farbu! Plavo je kao slatko grojze.

Moja žuta boja/farba je najlipša. Žuto je kao sočna hruška.

Ne, moja boja/farba je izvanredno lipa! Črljeno je kao zrela jabuka.

Moju boju/farbu svi imaju rado. Zeleno je kao friška salata.

Moja boja/farba je jako lipa! Kafecko je kao ukusni krumpiri.

Sada je dosta karanja. Ja imam sve vaše boje/farbe.10_2.gif
Sve farbe su važne i lipe. Povrće i sadje imaju različne farbe. Da ljudi ostanu zdravi, moraju jisti svako povrće i svako sadje. Ada budite zadovoljni i letite skupno u zraku!