16_oganj.gifPrinos instituta za vjerskopedagošku izobrazbu16_oganj.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   život      dan      grihov      Jezuša      Marije      Mater      Oca      Ocu   
Klikni i slušaj!    16_oce-nas.mp3

Vjerujem u Boga svemogućega.
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Kristuša, Sina njegovoga jedinoga,
Gospodina našega,16_2-Jezus.gif
ki je prijet po Duhu Svetom,
rodjen od Divice ,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan,
stupio u oblast smrti,
treti se od mrtvih goristao,
stupio na nebesa,
sidi s desne Bogu svemogućemu,
odanle hoće priti suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crikvu katoličansku, općinstvo svetih,
oprošćenje , goristanje tijela i vjekovječni. Amen.