07_plot.gifDjelatnik jedne seljačke obitelji pred 50 ljet07_plot.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
kokoše
=19_kokose.mp3
krave
=19_krave.mp3
seljački dvor
=19_seljacki-dvor.mp3
svinje
=19_svinje.mp3
štala
=19_stala.mp3
vrtljac
=19_vrtljac.mp3
polje
=19_polje.mp3