Memo_stoff_mali.gifDjelatnik jedne seljačke obitelji pred 50 ljetMemo_stoff_mali.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.