02_biskup.gifDva ljubezni sveci!02_kalendar-6.gif

Križaljka

  
Kliknite na broj u križaljki da vidite pitanje. Popunite križaljku pak kliknite na gumbu "Provjeri" da kontroliraš svoje odgovore. Morete kliknuti na gumbu "Pomoć" da dobite sljedeću slovu.
           1   
         2     
  3       4       
     5         
            
6              
            
  7