09_bozicno-driovo.gifKakovo je tvoje Božićno drivo?09_bozicno-driovo.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.