08_18-traum-sanj.gifVrijeda ćemo svečevati Božić08_18-traum-sanj.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   čižme      šumu      želje      Božić      divičica      prijateljicu      Ptica      ptica      sobu   
Tri
Bila je jednoč jedna siromaška . Jednoga dana je prošla u .
Najednoč je doletila jedna bijela lipa .
Ona se je sjela na drivo i pitala divičicu: „Ča/Što si ti željiš za ?
Tri želje ti morem ispuniti.“ Divičica ne premišljava dugo i veli:07_plamen.gif
„Rado bi imala toplu .
Rado bi imala tople i rado bi imala dobru .“
ispuni siromaškoj divičici ove .