Zelenje i povrće

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
11_ognjogasci.gif
11_policija.gif
11_hitna-pomoc.gif