01.gifGdo to gazi sad po mraku?01.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   dica      klupi      oči      pogibeli      prijatelje      ruke      ruku      stvari   
Dvoja si daju .

Jeno dite ništa ne more viditi, ar su mu zavezana.

Drugo dite je mora za peljati.14_langbank.gif

Ako imate za tjelovježbanje ili druge ,

onda peljajte svoje pažljivo kroz sve te .